Business Tin tức Marketing

Mô hình kinh doanh đi trước, sản phẩm và thương hiệu theo sau

Khi chưa chọn được mô hình kinh doanh khả thi, khó có định hướng cho một một chiến lược sản phẩm khả thi. Khi chưa rõ mô hình kinh doanh vận hành theo hướng nào, chiến lược thương hiệu khó xác định đi theo định hướng lớn với một “big idea” (ý tưởng lớn) khả […]

Contact Me on Zalo